|| Mateusz Morawiecki spotkał się w Berlinie z Angelą Merkel. Politycy rozmawiali m.in. o polityce historycznej, współpracy politycznej i gospodarczej, polityce migracyjnej oraz relacjach Polski z Komisją Europejską.| Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o komisji weryfikacyjnej. | Ubezpieczyciele oddadzą miliardy klientom? Senat szykuje nowe prawo. | Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zatrzymania Władysława Frasyniuka. | Salezjanin, Dawid Szydło z Chełmka z województwa małopolskiego, stanie przed sądem w Czarnogórze za spowodowanie pożaru. ||

Rozpoczęli rok od założenia munduru

wojsko_wieczordolnoslaski_144

W dniach 7 – 8 stycznia 2015 roku, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, przeprowadzono przyjęcie pierwszego w tym roku turnusu ochotników do odbycia czteromiesięcznej służby przygotowawczej.

We wrocławskiej jednostce służbę rozpoczyna 190 ochotników. Każdy z nich w pierwszym dniu przyjęcia spotkał się, w specjalnie przygotowanych punktach, m.in. z przedstawicielami organów kadrowych i finansowych jednostki, lekarzem, psychologiem, a także otrzymał niezbędne wyposażenie oraz umundurowanie.
Na okres pierwszych trzech miesięcy, elewi zostali zakwaterowani w Ośrodku Szkolenia Podstawowego (OSP).
„Okres szkolenia podstawowego, trwający trzy miesiące, ma umożliwić elewom adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze złożą również przysięgę.” – mówi Komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego, major Filip KŁOBUKOWSKI.
W pierwszym tygodniu, elewi zapoznają się z obiektami wrocławskiej jednostki, regulaminami obowiązującymi w Wojsku Polskim, przeszkoleni zostaną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczyć będą również w zajęciach z wychowania fizycznego.
„O przyjęcie mnie do grona ochotników do odbycia służby przygotowawczej starałem się przeszło dwa lata, ale nareszcie udało się…” – mówi Andrzej PRZYBYŚ, jeden z przyjętych żołnierzy – „Wierzę, że sobie poradzę. Na pewno nie będzie lekko, ale trzeba być wytrwałym i zdeterminowanym.” – podkreśla.
Po zakończeniu szkolenia podstawowego elewi odbędą jednomiesięczne kształcenie specjalistyczne w Ośrodku Szkolenia Specjalistów, gdzie objęci zostaną programami szkolenia zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.
Warunkiem zaliczenia poszczególnych okresów szkolenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia oraz zdanie egzaminu końcowego z części teoretycznej oraz praktycznej.
Żołnierzom, którzy ukończą służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, wojskowi komendanci uzupełnień nadają przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których mają pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na podstawie kontraktu.
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, w okresie od października 2010 roku do grudnia 2014 roku, na cztrenastu turnusach żołnierzy służby przygotowawczej, przeszkoliło łącznie 3098 elewów, w tym 422 kobiety.
Oficer Prasowy CSWInż.iChem., kpt. Ewa NOWICKA-SZLUFIK

Leave a Comment